Uniwersytet III Wieku

Władze zarządu:

  • Kołodziej Wanda – przewodniczący
  • Galicka Grażyna – z-ca przewodniczącego
  • Zientarska Helena - z-ca przewodniczącego
  • Jeziorowska Maria – skarbnik

Wszelkie informacje dotyczące spotkań można uzyskać w bibliotece.

Uniwersytet III Wieku działa już ponad 10 lat. Z artykułów, których autorami są sami słuchacze dowiadujemy się o szerokim spektrum działalności. Udokumentowano ciekawy zarys powstania oraz jego założycieli. Na pierwszych zajęciach pojawiło się zaledwie 15 osób, a dzisiaj Uniwersytet III Wieku liczy około 100  słuchaczy. Założycielem i inicjatorem Uniwersytetu III Wieku była pani Maria Kipka, a od 2012 pani Ludomira Kamińska, która przekazała pałeczkę w 2016 roku pani Wandzie Kołodziej. Działalność krapkowickiej uczelni swoim zakresem obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy. Przyswajanie wiedzy też może być przygodą, a szczególnie dla tych słuchaczy, którzy w zdrowiu chcą przeżyć wiele kolejnych lat. W każdym roku uniwersyteckim członkom proponowane są ciekawe formy pracy takie jak: spotkania z ciekawymi ludźmi, autorami książek, specjalistami  z różnych dziedzin, np.: żywienie, zdrowie, prawo, kosmetyka moda i sztuka. Słuchacze chętnie biorą udział w różnych aktywnych formach wypoczynku np.: wycieczki, spacery . Reasumując - słuchacze Uniwersytetu poznają świat z innej strony, ale ciągle poznają go od nowa. Bezcenna dla wszystkich, którzy są słuchaczami Uniwersytetu to aktywne życie.