Usługi

Cennik opłat za usługi  w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach i jej filiach:

Kserokopia 
·  czarno-biała odbitka formatu A4 jednostronna – 0,30 zł
·  czarno-biała odbitka formatu A4 dwustronna – 0,40 zł
·  czarno-biała odbitka formatu A3 jednostronna – 0,60zł
·  czarno-biała odbitka formatu A3 dwustronna – 1,20 zł
·  Ilustracja formatu A4  - 0,60 zł
·  Ilustracja formatu A3 – 1,20 zł

Wydruk z drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego:
·  czarno-biały wydruk tekstu formatu A4 jednostronny – 0,40 zł
·  czarno-biały wydruk tekstu formatu A4 dwustronny – 0,70 zł
·  czarno-biały wydruk ilustracji formatu A4 jednostronny – 0,80 zł

Cennik opłat i kar pobieranych od czytelników w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach i jej filiach:

Opłaty i kary czytelnicze:
·  Za każdy monit (wezwanie do zwrotu książek) 7,00 zł

Opłaty za książki zagubione lub zniszczone:
·   wartość rynkowa/możliwość odkupienia książki