KLUB SZACHISTÓW

KLUB SZACHISTÓW

STOWARZYSZENIE SZACHISTÓW „HETMAN KRAPKOWICE”

         Stowarzyszenie zrzesza pasjonatów gry w szachy, w szczególności gry bezpośredniej, powstało we wrześniu 2016 roku. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i popularyzacja sportu szachowego przede wszystkim poprzez:

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szerzenie, popularyzację i doskonalenie gry i kompozycji szachowej oraz upowszechnianie wiedzy szachowej wśród dorosłych i seniorów, a także edukację i wychowanie dzieci i młodzieży w zakresie dziedzin wymienionych,
  • integrację, budowanie i współtworzenie ruchu pasjonatów gry w szachy,
  • organizowanie spotkań, warsztatów, konkursów, imprez i turniejów szachowych,
  • upowszechnianie sportu szachowego w środowiskach osób niepełnosprawnych.

  Spotkania odbywają się w Bibliotece przy ul. Sądowej 21 w Krapkowicach

środy – 15.00 – 17.30

soboty – 11:00 – 13:30

FB: Szachy Krapkowice

e-mail: hetmankrapkowice@op.pl


Skip to content