Historia biblioteki

Pierwszym zalążkiem biblioteki w Krapkowicach był punkt biblioteczny przy ulicy Opolskiej, założony w 1948 roku przez pana Szczęślikiewicza z zawodu prawnika oraz pana Zgodę oficera Wojska Polskiego. To oni wspólnie przywozili książki z Opola z Wojewódzkiej Rady Narodowej i udostępniali nielicznym wówczas czytelnikom. W rok później punkt biblioteczny uzyskał pomieszczenie w rynku. Tam też powstała Miejska Biblioteka Publiczna, założona 17 września 1950 roku. Organizatorem placówki i jej pierwszym kierownikiem była Zofia Sawicka. Księgozbiór jeszcze niewielki , liczył w momencie powstania biblioteki 500 woluminów.Przez cztery lata biblioteka mieściła się w jednoizbowym pomieszczeniu.

100_5361Punkt biblioteczny w rynku rok 1949

W dniu 1 listopada 1953 roku po odejściu pani Sawickiej kierownictwo biblioteki objęła Anastazja Owsik. Dzięki jej staraniom bibliotekę przeniesiono do nowego lokalu, gdzie zorganizowano wypożyczalnię i czytelnię. Pozwoliło to przede wszystkim na rozwinięcie działalności informacyjno-bibliograficznej, dzięki czemu przy bibliotece zaczęły działać pierwsze zespoły czytelnicze. W 1956 roku z chwilą utworzenia powiatu krapkowickiego, powołano do życia Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną na bazie już istniejącej biblioteki miejskiej. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna pełniła nadzór nad bibliotekami powiatu. W roku 1957 kierownictwo biblioteki objęła Halina Komar. Systematyczny dopływ nowości i wzrost czytelnictwa spowodowały, że biblioteka bardzo dotkliwie odczuwała ciasnotę. W 1969 roku wyodrębniono księgozbiór dla dzieci i młodzieży do lat 15. Kierownictwo biblioteki w 1974 roku objęła Maria Kipka, która w rozwój bibliotekarstwa wkładała wiele osobistej energii, inicjatywy i pomysłowości. W 1975 roku po reorganizacji powiatów powstała Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach. Rok 1977 okazał się przełomowym, wówczas biblioteka otrzymała do jej własnej dyspozycji samodzielny budynek stojący przy ulicy Sądowej 21, co znacznie poprawiło warunki pracy biblioteki. 1 lutego 1989 dyrektorem biblioteki została pani Maria Bartoszyńska, pasjonatka bibliotek i upowszechniania czytelnictwa, która prowadzi bibliotekę wraz z jej filiami w kierunku ciągłego rozwoju .Od roku 2000 biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej. Obecnie Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach prowadzi nadzór merytoryczny na 10 filiami bibliotecznymi na terenie miasta i gminy Krapkowice. Filie te znajdują się: Filia Nr 1 – ul. Sienkiewicza 9, Filia Nr 2 – ul. Mickiewicza 1, Filia Zbiorów Specjalnych – ul. Mickiewicza 1, Filia dla dzieci – ul. Sienkiewicza 9, oraz filie na wsi: Dąbrówka Górna/szkoła, Kórnica/szkoła, Rogów Opolski/sala wiejska, Steblów/szkoła, Żużela/szkoła ,Żywocice/szkoła. Podstawową działalnością biblioteki są jej zadania statutowe, czyli: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz propagowanie książki i biblioteki w środowisku.

100_5396Obecny budynek biblioteki przy ul. Sądowej 21.